Lý lịch cái nhà chị Phóng này sinh 1954 làm cách mạng từ năm 1965

1  
Lý lịch cái nhà chị Phóng này sinh 1954 làm cách mạng từ năm 1965… chẳng phải là chuyện lạ, bây giờ loại như thế có mà đầy!
Ví dụ sinh năm 54 mà tham gia cách mạng từ năm 53 còn có chút lạ…
So với một đồng chí để tăng số năm “cống hiến cho cách mạng” mà lùi tuổi của mình đến mức lớn tuổi hơn cả mẹ đẻ thì dzụ chị Phóng này… muỗi!