Luôn chiến đấu một mình

1 1 1  
Luôn chiến đấu một mình, nhưng không cảm thấy cô độc, bởi vây quanh là thị phi thiên hạ, nó làm cuộc sống nhiều hương vị hơn. Nhiều lúc tôi phì cười, hoá ra mình mà còn chưa khám phá hết bản thân mình, nên phải nhờ đến các “thánh soi” vào cuộc, phân tích và mổ xẻ, thêm mắm muối vào. Haiza.., Thiên hạ, nhiều người rãnh quá đi, có phải không hở..
Coffee alone, I miss you… ❤️