lịch tháng 2 năm nay sẽ ko lặp lại nữa trong cuộc đời chúng ta

lịch tháng 2 năm nay sẽ ko lặp lại nữa trong cuộc đời chúng ta. Vì tháng 2 này có 4 Chủ nhật, 4 thứ hai, 4 thứ ba, 4 thứ tư, 4 thứ năm, 4 thứ sáu, 4 thứ bảy. Điều này chỉ xảy ra một lần trong vòng chu kỳ 823 năm. Điều này được gọi là những túi tiền.
#duymanh
#tuanhung