LỊCH LÃM

1 1  
LỊCH LÃM
Với tai trâu của tui – dù cho đó là tay pianist lừng danh từ “Phớp” qua cộng với giàn giao hưởng rất tuyệt của nghệ sỹ ưu tú Vuong-Thach Tran – thì, âm nhạc xét cho cùng cũng chỉ là 2 loại tiếng ồn – tiếng ồn to và tiếng ồn nhỏ!
Đau thay! Rõ ràng là cảm thấy rất hay nhưng hiểu chẳng bao lăm!!!
Vẫn phải cảm ơn Vương Thạch đã cho cho tui và mợ nó biết thêm về lịch lãm Âu châu!