Lâu quá hông có “lai

1  
Lâu quá hông có “lai-trym”, trời mưa trời gió ở nhà làm xoài lắc ăn trưa nhé, ah không hướng dẫn cách làm xoài trộn chứ hông có lắc, sẵn tập tiếng nói sân khấu luôn nè “Buổi trưa ăn xoài chua”…mại dzôoooooo…hé hé hé…
#Mưa
#Livestream
#PhátTrựcTiếp
#XoàiLắc
#XoàiTrộn
#XoàiKeo
#HoàiTân

59 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *