Lan mang

Lan mang ….
❤️Ngày xưa, nhà trồng 1-2 cây, ăn ngon mà dư nhiều nên cho rùi bán. Bán gần dư -rùi bán xa – vẫn dư nên xuất khẩu. Nghĩa là đồ tốt nhà ăn – ăn không hết mới chia sẻ đồ tốt cho nhiều người.
❤️Ngày nay nuôi/trồng người ta hướng đến xuất khẩu. Định hướng quá tốt,rất tốt luôn. Thế nhưng thực tế ko màu hồng, hàng toàn dư lượng thuốc cái rớt, ko xuất đc. Cái tiếc cái quay lại cho người trong nước xài mới đau lòng con quốc quốc.. Giờ để ý mới thấy là người trồng chỉ mong đem hàng tốt để xk, còn xấu hư để ở nhà. Người nhà thì chỉ muốn mua hàng nhập cho an toàn dù đắt, chớ hàng Việt Nam! đắt thấy tiếc cả ruột
Thiệt hẻm biết làm sao? Thương chú lùn Việt Nam! quá❤️
See Translation