Lần đầu của chúng tôi

1 1  
Lần đầu của chúng tôi !
Nhóc Trùm bao dễ thương !
Coi xong phim thể nào về nhà anh chị cũng sẽ chịch vội, hi vọng hôm sau đẻ con y vậy !
Hứa luôn á !
P/s : Lần đầu 5 anh em siu nhơn coi phin chung ! Mà bà Béo dẫn bạn đông quá!
<3 <3