Lại một sự bất công nữa giữa ngôi sao và ca sĩ trẻ

Lại một sự bất công nữa giữa ngôi sao và ca sĩ trẻ!
Không ai đong đếm được những nổ lực của tất cả những người làm nghệ sĩ đã bỏ ra: mồ hôi nước mắt, công sức, tâm huyết, tuổi trẻ, tài năng hay nhiều nhiều thứ khác…cũng không ai phủ nhận được bản lĩnh của những nghệ sĩ có tên tuổi…bạn phân biệt đối xữ… chúng tôi không cần bạn để ý ,chúng tôi chỉ cần bạn tôn trọng! Rằng để đứng dc trên sân khấu đó, ai cũng phải nổ lực……