“Lại đôi khi trong cuộc đời ta phải gồng mình để sống

1  
“Lại đôi khi trong cuộc đời ta phải gồng mình để sống .. vì như vậy mới phát triển được các nhóm cơ ” ( Triết Ný )