“Lại đôi khi trong cuộc đời ta phải gồng mình để sống

1  
“Lại đôi khi trong cuộc đời ta phải gồng mình để sống .. vì như vậy mới phát triển được các nhóm cơ ” ( Triết Ný )

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *