Kiểu như không thể tin nổi được cái gì đó

Kiểu như không thể tin nổi được cái gì đó… Tâm trạng vẫn chưa quen.. Dong Hoang có cảm thấy giống em không? Lời cầu nguyện của sếp và em mỗi tối, Phật nghe thấy rồi nhé.
P/s: Có tin ắt có ứng.. A Di Đà Phật.