Kịch liệt ủng hộ anh GĐ CT Công viên Cây xanh HP: “Thế nào là không đẹp

Kịch liệt ủng hộ anh GĐ CT Công viên Cây xanh HP: “Thế nào là không đẹp? Căn cứ vào đâu mà bảo là không đẹp?!” Sói ca đây chứ đâu, ccmnr! Xấu – đẹp, hay – dở, ngon – chán là thứ khái niệm viển vông. Không thể dối lòng, đây chính là con Pikachu đáng yêu nhất mình từng thấy. ^_^
Cuộc sống vốn đơn giản mà, chỉ cần vui là đụ!!!