KHỦNG HOẢNG DANH NHÂN

1  
KHỦNG HOẢNG DANH NHÂN
Báo Tuổi trẻ 10/11/2016 09:58 GMT+7 có đoạn:
“TP.HCM cần hơn 2.100 tên để đặt, đổi tên đường
TTO – Tại TP.HCM, đường cần đặt và điều chỉnh tên thì nhiều nhưng quỹ tên đường đã cạn kiệt. Đề án do Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển thực hiện đề xuất bổ sung nhiều cách đặt tên đường…”
Vẫn nghe câu: Việt nam ta “ra ngõ gặp anh hùng”
Thật tự hào!
Và ta chắc chắn rằng đất nước sẽ nhiều lắm lắm anh hùng, danh nhân.
Ấy vậy mà nay ” Ủy ban đặt tên đường” tp HCM đang rên rỉ bởi nỗi quỹ tên anh hùng, danh nhân để đặt tên đường đã cạn kiệt.
Khủng hoảng Danh nhân chăng?
Mà không biết cái ban đặt tên đường nhà ta có ai thuộc sử ta không nhỉ? Sao tui thấy tên đường bi giờ cứ nháo nhào?
Họ đọc bài này chưa?
Hay là đã khủng hoảng cái gì?