Không ưa

1 1 1  
Không ưa, mà đi đâu cũng gặp, đã vậy còn dám đăng hình tui mà không “pô tô sốp”, kakaka… Nói chớ thương ảnh lắm, lúc nào cũng nhiệt tình với em út, đương thời cũng là một nghệ sĩ ” làm mưa làm..nắng” ở các sân khấu, giờ về chiều vui cảnh bình dân, quý anh và quý cái tâm của người nghệ sĩ trong anh!