Không lời nào nói cho hết được sự biết ơn của em đến bạn bè anh em của anh

Không lời nào nói cho hết được sự biết ơn của em đến bạn bè anh em của anh! 1 năm kể từ ngày anh mãi mãi ra đi họ vẫn luôn quan tâm em! Họ đã thay anh chăm sóc em rất nhiều! Em biết nói sao cho hết lòng biết ơn của em đây???dear ơi! Nhớ thương anh biết bao nhiêu!!!!!!Thực sự rất rất cảm ơn!