Không hối hận

1  
Không hối hận, chỉ là tiếc nuối !
Thôi thì cứ mĩm cười mà cho qua !
Mày đẹp mà Chi !
<3 <3