KHỔ THẬT

1  
KHỔ THẬT
Mỗi nước có một nỗi khổ rất riêng.
Hà lan thì khổ vì nhà tù không có phạm nhân để giam.
Việt nam ta thì ngược lại. Trước đây chỉ là Cục trại giam, nay diễn biến thế nào mà nó thành Tổng cục trại giam (tổng cục VIII).
Chắc công việc quá nhiều, đến mức Cục ko chịu nổi phải “nâng tầm” lên thành Tổng cục.
Vất vả quá VN. Khổ thật!