Kho báo em có lô cherry bị rụng cuống do lúc thu hoạch bị mưa

Kho báo em có lô cherry bị rụng cuống do lúc thu hoạch bị mưa. Có 20% là có cuống những quạt ko cuống vẫn rất tươi, giòn ngọt lắm nhé
side 9 to mà giá rất tốt #350k/kg ai lấy inbox e ship nhé
E Vy bao hàng nhé, ăn đến quả cuối vẫn tươi
0902031369