Khi trúng độc đắc hay nổi tiếng qua 1 đêm thì thường đời sẽ dạy cho Bạn 1 bài học

Khi trúng độc đắc hay nổi tiếng qua 1 đêm thì thường đời sẽ dạy cho Bạn 1 bài học.