Khi tình cảm được đặt lên bàn cân để tính toán

1 1 1  
Khi tình cảm được đặt lên bàn cân để tính toán, đong đếm, thì còn đâu ý nghĩa của sự yêu thương, chia sẽ cho nhau, và làm sao đẹp như phút ban đầu.
Đến lúc biết được quá nhiều sự thật, nhận ra quá nhiều phũ phàng, thì cũng là lúc không còn cảm thấy nhói lòng hay đau thương nữa. Bản thân càng lúc càng im lặng, càng lúc càng chẳng muốn nói.
Có lẽ ta nên sớm nhận ra mình là ai trong họ, để rồi tiếp tục bước đi trong thinh lặng, hay quay lại với thế giới mà vốn dĩ ta thuộc về.
P/s: Maybe she was right, but, in life one has succeeded without the help at the back. Continue to walk alone …