Khi mua căn hộ ( Condotel ) được chủ đầu tư cam kết trả lợi nhuận từ 8%

Khi mua căn hộ ( Condotel ) được chủ đầu tư cam kết trả lợi nhuận từ 8%-10% năm thì Bạn nhớ xem mặt chủ đầu tư là Ai nhé , có máu mặt không nhé và quan trong nhất la xem thương hiệu quốc tế nào sẽ quản lý dự án đó nhé . Còn nếu không thì xin chào Tạm biệt .