Khi bố sinh nhật lần 40

Khi bố sinh nhật lần 40, Hoàng và bố ngồi riêng ở quán Khánh Lâm ăn món chả kiến thần thánh của bác Hoàng Thắng. Bố tâm sự với a í cảm giác của ng đàn ông bước vào tuổi 40. Buồn!
Khi bố sinh nhật lần 50, Hoàng và bố ngồi riêng ở quán Bar Fanatic. Bố tâm sự với a í cảm giác của ng đàn ông bước vào tuổi 50. 2 bố con uống say tuý luý!
2017
Lần này a í alo mời bố bia hơi, lại chỉ 2 bố con. Các loại chuyện đời chuyện nghề… Bia uống ít hơn trước nhưng mà vui, vui hơn những lần trước nhiều. 2 người đàn ông lớn tuổi 8 mí nhau mà! hehe ❤️