Khi bạn biết bạn có nụ cười đẹp thì hãy cười nhiều lên

1  
Khi bạn biết bạn có nụ cười đẹp thì hãy cười nhiều lên ! Vì đẹp không có tội !
Tự tin thái quá mới có tội !
<3 <3

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *