Khi bạn biết bạn có nụ cười đẹp thì hãy cười nhiều lên

1  
Khi bạn biết bạn có nụ cười đẹp thì hãy cười nhiều lên ! Vì đẹp không có tội !
Tự tin thái quá mới có tội !
<3 <3