Khách sài sản phẩm của shop nè

Khách sài sản phẩm của shop nè, cứ hết hộp kem này lại đến hộp kem khác, da đẹp mà vẫn muốn xài hoài. Đối với phụ nữ, da mặt ko tì vết đã là một kỳ tích rồi. Ai đã dùng Nét Mi thì sẽ theo đến cùng, bỏ cuộc ngang đường thì ko có dc làn da đẹp đâu.