#JazzFunk #Heels #Minhx #ThanaLim

#JazzFunk #Heels #Minhx #ThanaLim
THE BOY IS MINE – bài nhảy tranh zai =)))) Sản phẩm kết hợp thú vị nhất mình từng tham gia, với bạn Thana Lim ^^ Hôm đó ai đi workshop vào xem lại nha!
Tiếp theo thì bạn Thana có mời mình qua Bangkok dậy workshop kết hợp tại Playact Academy of Performing Arts bộ môn Jazz Funk <3 Thông tin chi tiết sẽ được update liên tùng tục ^^ Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời! <3