Hum nay đi quay sáng sớm rất buồn ngủ quá

1  
Hum nay đi quay sáng sớm rất buồn ngủ quá….Nhưng cũng phải thời trang vào…
Rồi gặp thêm 2 thánh nhoy này nữa thiệt sự nát cái sân banh người ta lun gòi….
#DiệuNhi
#CheriFarm
#VuaPhatĐền

38 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *