Hôm nay sinh nhật Mẹ

Hôm nay sinh nhật Mẹ.
Xa Mẹ cũng tròn 8 năm. Biết mình bất tài vô dụng không bảo vệ được Mẹ. Giờ chỉ biết cố gắng trở thành người tài giỏi nhất trong những người giỏi, tốt đẹp nhất trong những người tốt để làm Mẹ tự hào.
Chúa biết con đủ sức. Cả thế giới biết thế. Mẹ biết thế.