Hóa đơn xuất hàng bên Đức trông như thế này mọi người ơi

Hóa đơn xuất hàng bên Đức trông như thế này mọi người ơi. Hàng fake sẽ không có hóa đơn này vì hàng nhập khẩu nếu không xuất trình hóa đơn sẽ bị hải quan và bên quản lí thị trường tịch thu ngay. Mn hãy chia sẻ để bạn bè và người thân được biết để tránh mua phải hàng fake nhé.
See Translation