Hồ hởi có sớm không

1  
Hồ hởi có sớm không?
Thanh tra cũng là người, cũng cần… ăn uống.
Bà con Đồng tâm có nuôi nổi họ không?

15 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *