Hễ bạn cho người phụ nữ cái gì

Hễ bạn cho người phụ nữ cái gì, họ sẽ làm nó trở nên hoành tráng hơn.
Bạn cho họ tinh trùng, họ sẽ cho bạn đứa con.
Bạn cho họ căn phòng, họ sẽ cho bạn tổ ấm.
Bạn cho họ rau thịt, họ sẽ cho bạn bữa ăn.
Bạn cho họ nụ cười, họ sẽ cho bạn trái tim.

Phụ Nữ luôn là là vậy, chỉ cần bạn dành trọn tình cảm cho họ, họ sẽ làm nó nhân đôi lên.
Còn bạn cho họ một đống phân, họ sẽ cho bạn nguyên một bể phốt đấy Nhớ nhé !
“Đừng bao giờ tranh cãi với người phụ nữ của đời mình.”
Đàn ông – đến người mình yêu còn chẳng bao dung nổi, tư cách gì mà vùng vẫy biển khơi ?
#vvhootd