Happy Women’s Day

Happy Women’s Day!
Nhắc đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, không cần làm điều gì quá lớn lao, hãy thật sự trân trọng những người phụ nữ bạn đang nghĩ đến ngay khi đọc status này!
Và thậm chí nếu bạn không nghĩ đến ai, xin hãy biết yêu thương những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh bạn mỗi ngày…
Con yêu Mẹ! ❤️
Hêu yêu bêu! ❤️
Em yêu Thầy! ❤️