Hằng năm

Hằng năm! Cứ đến mùa lễ Phật Đản là nhóm em lại lặng lẽ âm thầm nhìn mấy anh chị đồng nghiệp up hình up lịch đi hát chùa, còn nhóm em sao chẳng có chùa nào mời mặc dầu tụi em rất muốn!!!! Haizz chắc mặt ác quá k ai dám mời! Hic hic!!!!