Hai tuần bên Cuba

Hai tuần bên Cuba, cả đoàn tìm mãi, hỏi mãi kg ai biết mì gói là gì. Chứ hỏi tôm hùm là họ biết ngay, cái nước chết đói mà kg biết mì tôm là gì mới lạ, bên này chắc bão lụt họ ăn tôm hùm trừ bữa.
Ra khỏi Cuba ngồi chờ phòng VIP ở Moscow mà vẫn thèm mì gói, tư tưởng và văn hoá nó ăn vào máu rồi 🙂