Hai anh em đóng vai khách mời cho phim mới Vú Em Tập Sự nè

1 1  
Hai anh em đóng vai khách mời cho phim mới Vú Em Tập Sự nè…… Hai anh em có duyên hợp tác rất nhiều chương trình, lần này mới đóng chung vợ chồng với nhaoooooo
Ảnh là thần tượng của bé Diệu Đẹp á nhaaaaaa
Cùng ủng hộ phim Việt và ba Tiến Luật xàm nào…..
#DiệuNhi
#CheriFarm
#MeetandGreetDieuNhi2017

49 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *