Haha đang trên taxi a tài xế mở radio giọng Lam Trường đang văng vẳng thì phát thanh viên giới thiệu quí vị đang nghe

Haha đang trên taxi a tài xế mở radio giọng Lam Trường đang văng vẳng thì phát thanh viên giới thiệu quí vị đang nghe……… 1 sáng tác của nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh !!!! Mới phát hiện ra tài của ông anh mình!