GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG

GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG
Tán tỉnh nhau thì cũng trễ rồi, hàng xóm của tôi, NgườiTrưng Vương. Nhưng có NTV năm xưa khi nhắc tới một thuở vương vất tà áo xanh của tôi đã thắc mắc về màu áo ấy. Trưng Vương xưa mỗi thứ hai đầu tuần đều thay màu áo trắng suốt tuần bằng màu áo xanh, màu thiên thanh. Không phải là màu xanh nước biển như các bà chị thể hiện trong các dịp họp mặt cựu học sinh TV. Nhân tiện Nhất Tuấn gửi lời thơ cho NgườiTrưngVương tôi cũng gửi theo màu áo thiên thanh, màu hy vọng ấy. Có cả bài nhạc Trưng Vương, khung cửa mùa thu, do nhạc sĩ Nam Lộc soạn lời Việt. Tôi chọn lối mix này cho thêm rộn rã, tươi vui.
Kỷ niệm nhìn lại có buồn cũng chỉ là man mác buồn thôi. Còn vẫn cứ phải tươi vui, phải không những NTV của tôi ?