Gió

1  
Gió, à không, Bão cuốn phăng tôi về miền ký ức, thuở còn “..Ai biết lòng ai có đổi thay! ”
Uhm, cứ phiêu bạt nổi trôi, ai rồi cũng có lúc thay đổi, dù ít nhiều vẫn mang tiếc nuối..,tôi cũng vậy, quẩn quanh với những chuyến xe trong đời, cũng thay phương đổi hướng, nhưng rồi vẫn khắc khoải mỗi khi nhớ về bến cũ đầu tiên.