Giờ vàng đã điểm

1 1 1 1 1  
Giờ vàng đã điểm! Chỉ còn chờ kết quả bình chọn nữa là biết được kết quả thế nào!!!! Các tình yêu ơi có yêu mến giọng hát của a trai mình Lâm Trung Hậu thì nhắn tin bình chọn cho anh trai mình với nhé!cú pháp rất đơn giản:
Soạn : 1 gữi 8369
Cảm ơn cả nhà mình nhiều nhiều nha!