Giờ mới biết cái cây lá phong lạ thật

Giờ mới biết cái cây lá phong lạ thật, trồi ra 1 đống hoa, nụ đỏ rực cả cây, xong rồi mới trồi lá.
Mùa xuân thật kỳ diệu, mấy cai cây tưởng chết khô rồi mà đến mùa lại đâm chồi nẩy lộc. Trời ấm lên, xuân thay đổi từng ngày…