Fb nhắc kỉ niệm 2 năm về trước

1 1 1 1 1  
Fb nhắc kỉ niệm 2 năm về trước, ngày ấy vô tư và hồn nhiên.., giờ vẫn nụ cười ấy, nhưng pha lẫn hương vị lẫu thái, chua cay…

28 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *