Em lớn bằng anh rồi

Em lớn bằng anh rồi
Ngồi nghịch mầu nhoe nhoét hết cả ngừoi xong rồi em chạy đi mách mẹ
– Mẹ ơi anh Khánh bửn nhắm
Anh thì quát em
– Thằng Bột kia im cho anh vẽ
Chí choé nhau cả trưa, ko đứa nào chịu ngủ
Nhìn hai anh em như đi đánh trận