Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào bất cứ điều gì

1 1  
Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào bất cứ điều gì, vì nó sẽ giết chết đi niềm tin của bạn nếu không xảy ra, hơn thế nữa, nó có thể khiến bạn tự biến mình thành kẻ hành khất trong chính sự chờ đợi, ảo tưởng của bạn!
Nhắm mắt lại hãy suy nghĩ đi, để khi bừng tỉnh dậy, mong mọi ưu phiền sẽ tan biến…