Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy con đường tôi đi là đúng

1  
Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy con đường tôi đi là đúng .. ít nhất là đúng với bản thân mình

17 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *