Dù sao người viết bài này cũng còn may mắn hơn

1  
Dù sao người viết bài này cũng còn may mắn hơn… Lôi Phong!
(LP người ko rượu bia, thuốc lá, bài bạc, gái gú… chỉ làm việc tốt. Hưởng dương 23 tuổi)

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *