Dù bạn có đối tốt với họ cả trăm lần nhưng họ lại nhớ mãi 1 lần ko thuận lòng

Dù bạn có đối tốt với họ cả trăm lần nhưng họ lại nhớ mãi 1 lần ko thuận lòng, tất cả những việc tốt đẹp bạn đã làm điều có thể bị lãng quên, ko có ý nghĩa j. Đây là chính mặt trái trong nhân tính con người: ” 100 – 1 = 0″