ĐỘT NHIÊN

1  
ĐỘT NHIÊN?
Tui xưa nay không thích trái cây.
Thế mà chả hiểu sao hôm nay đột nhiên thích trái cây?
Nhưng, dù đã cố lấy ngón tay banh lớn màn hình ra… mà vẫn không nhìn rõ đó là trái cây gì?
Hay là… bọn địch nó đưa lên để cài mình?