Đời người là những chuyến đi

1 1 1  
Đời người là những chuyến đi, nhưng đừng đi xa quá, dừng lại đúng chuẩn mực để còn nhận ra mình là ai, đang ở vị trí nào. Và nên dừng lại đúng lúc, vì đôi khi cố bước thêm một bước, quay quắt nhìn lại mới hay tay đã rời tay mất rồi, nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi…