ĐỜI NGƯỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

ĐỜI NGƯỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI…
Đi một ngày đàng học mười sàng dại, sàng đi sàng lại được một sàng khôn…
Đi là va đập, đi là nếm trải. Có va có trải mới khôn lớn. Quẳng sách đi, buông bút xuống, tôi dìu dắt lũ trẻ đi đến cái gốc của sự học, để chúng nhìn, chúng ngó, và mong đọng lại chút gì hay chút nấy. Hàn trình Thầy trò lúc vui, lúc buồn, lúc điên tiết nhưng cuối cùng cũng đi trọn vẹn hành trình…
… chỉ còn vài giờ nữa là hạ cánh…
See Translation