Đời người có là bao

1 1 1  
Đời người có là bao, mới cười đó rồi khóc đó, nên thôi cứ làm những điều mình thích vậy. Thấy buồn buồn trong lòng, nên thích thì hội tụ, hát hò vu vơ vậy thôi.., cuối tuần vui vẻ nhé friend!