” Đôi khi trước kẻ thù ta phải ung dung bước ra như một đấu sĩ

1 1 1  
” Đôi khi trước kẻ thù ta phải ung dung bước ra như một đấu sĩ .. để chứng tỏ rằng mình có sợ đấy , nhưng không đến nỗi sợ lắm ” ( Ca dao )