Đôi khi có cảm giác mệt mỏi

1 1 1 1  
Đôi khi có cảm giác mệt mỏi, mất niềm tin vì nhiều chuyện không đáng xảy ra..,nhưng vẫn tiếp tục với sự lựa chọn của mình, con đường đến thành công là một hành trình dài đầy thử thách, có thể bây giờ chưa đến được nơi mình muốn đến, nhưng cũng đã không còn dậm chân tại vạch xuất phát nữa rồi.
Đam mê trong tôi vẫn chưa ngừng chảy, vì luôn có những động lực thúc đẩy, và những ánh mắt dõi theo, vươn lên phía trước nào, chàng trai !